BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

* Sadece bilimsel araştırma niteliğinde olan çalışmalar “bildiri” olarak değerlendirilecektir.

* Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

* Katılımcılar en fazla 1 sözlü 1 poster veya sadece 2 poster bildirisi ile katılabilirler.

* Bildiri özeti giriş, yöntem, sonuçlar ve tartışma bölümlerini mutlaka içermelidir ve 300 kelimeyi aşmamalıdır.

* Anahtar kelimler 5 kelime ile sınırlanmalıdır.

* Bildiri özetlerinde kaynakça bilgisi girilmemelidir, kongre sonrasında basılacak olan kitap bölümü veya dergi için istenilen kaynakça bilgisi eklenecektir.

* Bildiri özetlerine teşekkür (TÜBİTAK, BAP, vb) kısmı eklemesi yapılması gerekiyorsa, sonuçlar kısmında yazılmalıdır. Teşekkür kısmı da 300 kelime sınırına dahildir.

* Sorumlu yazar (corresponding) bilgisi için yazar isimleri ve kurumu yazılırken, sorumlu yazara ait bilgilerin sonuna yıldız işareti (*) konularak vurgulanmalıdır.

* Bildiri özetlerinde bildiri sunum şekli (sözlü veya poster) mutlaka belirtilmelidir. Ancak bildiri içeriğine göre Bilim Kurulu bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.

* Bildiri sunum şekli bildiri kabul mektubunda belirtilecektir.

* Bildiri özetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sunucu yazarının kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

* Tüm bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

* Kabul alan ve sunulan bildiri özetleri Bildiri Özet Kitabında yayınlanacaktır.

* Mazeretsiz olarak sunulmayan bildiriler hem bildiri özet kitabına dahil olmayacak hem de tam metin/ kitap bölümü olarak yayınlanma hakkını kaybedecektir.

* Bildiriler ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

* Sözlü bildiriler 7 dakika sunum ve 3 dakika tartışma şeklinde sunulmalıdır.
* Sözlü bildiriler, bildiri sunucu yazarı tarafından sunulacaktır.
* Sözlü bildiri sunumları Türkçe olmalıdır.
* Sözlü bildiri sunumlarında kongre web sitesinde yer alan PPT kapak ve arka planı kullanılmalıdır.
* Sözlü bildirilerin sunulabilmesi ve kongre bildiri kitapçığında yer alabilmesi için sunucu yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

POSTER BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

* Poster sunumları, sergi alanında yer alan poster oturumlarında gerçekleştirilecektir.
* Posterler dikey formatta 70x90 ölçülerinde basılmalıdır.
* Poster bildirilerin basımından, kongre alanına getirilmesinden ve poster alanına yerleştirilmesinden bildiri sahipleri sorumludur.
* Poster sunumları poster başı 5 dakika olacak şekilde sunulmalıdır.
* Poster bildiri sunumları Türkçe olmalıdır.
* Poster bildirilerin sunulabilmesi ve kongre bildiri kitapçığında yer alabilmesi için sunucu yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

KONGRE SONRASI YAYIN SEÇENEKLERİ

* Kongrede seçili bildiriler SCI endeksli Biologia dergisinde İngilizce dilinde makale olarak yayınlanabilecektir. Bu sayılara çalışmalarını sunmak isteyenler, dergi/sayı kapsamına uyuyorsa makalelerini aşağıdaki bağlantıda gösterildiği şekilde çevrimiçi olarak göndermelidir.


"Structure-function Studies and Protein Design of Industrially Important Enzymes" - https://link.springer.com/collections/ahcidafcjd


"Extremophilic Bacteria and Archaea – Their Proteins and Enzymes" - https://link.springer.com/collections/fdgcjfcgah 

*  Kongrede seçili bildiriler ESCI indeksli Systems Microbiology and Biomanufacturing (Springer Nature) dergisinde İngilizce dilinde makale olarak yayınlanabilecektir. Hakem değerlendirme sürecinde başarılı bulunan makaleler derginin uygun sayısında basılacaktır.

* Kongrede seçili bildiriler Biotech Studies dergisinde İngilizce dilinde makale olarak yayınlanabilecektir. Hakem değerlendirme sürecinde başarılı bulunan makaleler derginin uygun sayısında basılacaktır. Biotech Studies dergisi TR dizin, Elsevier Scopus, Crossref ve Scientific Indexing Services indekslerinde taranmaktadır. Derginin kendi yazım kuralları uygulanacak olup, detaylı bilgi için dergi web sitesi www.biotechstudies.org incelenebilir. Makale gönderim şekliyle ilgili duyuru kongre sonrasında yapılacaktır.

* Kongrede seçili bildirilerin yazarları, bildirilerini başlıkları ve konusu bildirileri ile uyumlu olacak şekilde Türkçe dilinde kitap bölümü olarak yayınlayabilecektir. Hakem değerlendirme sürecinde başarılı bulunan kitap bölümleri online kitap olarak Sidas Medya Ltd. Şti. tarafından basılacaktır. Basılması planlanan kitap yeni doçentlik ve akademik teşvik kriterlerine uygundur. Kitap bölümü gönderim şekliyle ilgili duyuru kongre sonrasında yapılacaktır.