POSTER BİLDİRİ OTURUMLARI

16 MAYIS 2024, PERŞEMBE

Poster Bildiri Oturumu 1

10:45-11:00

PS 01
Tool-like Reseptörler ile Antimikrobiyel Peptilerin Antagonist Etkileşiminin Hesaplamalı Olarak İncelenmesi    
Tuba Okur

PS 02
Deniz Orijinli Fungus {Phoma} sp. K21'in Azo ve Antrakinon Boyaları Parçalama Yeteneğinin {in silico} Destekli Araştırılması
Selin Hakgönül

PS 03 - Bildiri Geri Çekilmiştir.

PS 04
Pediatrik Osteosarkom ve Retinoblastom için Transkriptomik Analiz ve İlaç Yeniden Konumlandırma Çalışması         
Beste Turanlı

PS 05
RNA-SEQ Transkriptom Analizi Aracılığıyla Akciğer Kanseri İlaç Yeniden Konumlandırma
Melike Ebrar Bakırcı

PS 06
Peptidomimetik Yaklaşım ve Moleküler Modelleme Yöntemleri ile YAP-TEAD Kompleksi Oluşumunu İnhibe Edecek Peptidlerin Tasarlanması           
Emre Can Buluz

PS 07
Epigenetik Düzenleyici BRD4 Proteinine Yönelik Farmakofor Temelli İlaç Kütüphanesi Oluşturulması ve Sanal İlaç Taraması         
Günsu Anadol

PS 08
Sanal İlaç Taraması ile Ankilozan Spondilit Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yeni İlaçların Keşfedilmesi: ERAP1 İnhibitörleri 
İdil Selen Sangün

PS 09
Williams Beuren Sendromu Transkriptomik Analizi: Hastalık Moleküler Temellerinin İncelenmesi ve Potansiyel Terapötik Hedeflerin İlaç Yeniden Konumlandırma ile Elde Edilmesi
Keziban Okutan

PS 10
Adalimumab Biyobenzerinin Üretiminde Kesikli-Beslemeli Üretim Stratejilerinin Karşılaştırılması
Ayşenur Tezcan

P 11
Astrosit Hücrelerinin Nöron Popülasyonlarının Davranışına Etkileri
Merve Taş

16 MAYIS 2024, PERŞEMBE

Poster Bildiri Oturumu 2

14:30-15:00

PS 12
Piezoelektrik Doğrudan Deşarj Soğuk Atmosferik Plazma Uygulamasının Alfa-Amilaz Enzim Aktivitesi ve Konformasyonu Üzerindeki Etkisinin Araştırılması         
Ebru Akdoğan

PS 13
Oleuropeinin İnce Tabaka Kromatografisi Yöntemi ile Miktar Tayininin Gerçekleştirilmesi 
İrem Dalman

PS 14
{Chlorococcum novae-angliae} ile Lipid Üretiminde Azot Varlığının Etkisi    
Buse Dinçoğlu

PS 15
Farklı Mikroalg Türlerinin Meyve Suyu Bazlı Besin Ortamında Yağ Üretim Potansiyellerinin İncelenmesi          
Çağla Yarkent

PS 16
Filamentli Funguslarla Pestisit Gideriminin Elektrokimyasal Yöntemlerle İzlenmesi
Ülküye Dudu Gül

PS 17
Kitosan Bazlı Hidrojellerin Protein Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
Setenay Güler

PS 18
Chardonnay Asma (Vitis Vinifera L.) Çeşidinde Kallus Oluşumunun Araştırılması  
Melis Sinem Polat

PS 19
Antifungal Etkili Lipopeptid Üretimi İçin Uygun Maliyetli Üretim Ortamı Geliştirilmesi
Zülal Günay

PS 20
Sulu Çözeltilerden Cu(II) ve Pb(II) Ağır Metallerinin Uzaklaştırılmasında Magnezyum Silika Aerojel Adsorbsiyon Performansının İncelenmesi  
Hakan Yavuz

PS 21
Prokain Hidroklorür’ün Biyomimetik Misel Modelleri ile Etkileşiminin İncelenmesi
Sogol Beygi

PS 22
Dopamin Aşılanmış Blok Kopolimerlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
İrade Mammadova

17 MAYIS 2024, CUMA

Poster Bildiri Oturumu 3

10:30-11:00

PS 23
Rekombinant Floresan Protein Üretimi   
Ebru Kaboğlu

PS 24
Lipozomal COVID-19 Delta Nano Aşısının (pSTDSpike:Lipozom) Hazırlanması ve Karakterizasyonu   
Aytül Gül

PS 25
Sars-Cov-2 Tedavisinde Kullanıma Yönelik Proteaz İnhibitörlerinin Araştırılması
Beyza Tutku Bıçakçı

PS 26
Tam Kanla Çalışan Köpek Kalp Kurdu Antijen (CHW Ag) Hızlı Tanı Kitlerinde Akış Optimizasyonu        
Sema Dereli

PS 27
Sh-Sy5y Nöroblastom Hücre Hattının Retinoik Asit ile Farklılaştırılmasında Hn1’in Etkisi
Tilbe Özar

PS 28
VPP Peptidinin MCF-7 Hücrelerindeki ATP Üretimine Etkisinin İncelenmesi           
Ozan Karaman

PS 29
Stypopodium schimperi (Kützing) Verlaque&Boudouresque Makro-alg Türü Metanol Ekstraksiyonu ve Çeşitli Fraksiyonlarının, 4T1 ve 67NR Meme Kanser Hücre Hatları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi  
Celal Mert Akçora

PS 30
MOF Temelli UiO-66 Nanoparçacıkların Sentezi, Karakterizasyonu ve MCF-7 Kanser Hücre Hattında Antikanser Etkisinin Tayini
Yücel Taha Uşa

PS 31
Biyoteknolojik Araştırmalar İçin Model Hücre Olarak Kullanılan U-937’nin Serumsuz Ortama Adaptasyonu
Ali Murat Sağlam

PS 32
Calu-3 Hücrelerinin Biyoproseslerde Kullanılmak Üzere Serumsuz Ortama Adaptasyonu
Egemen Uykız

17 MAYIS 2024, CUMA

Poster Bildiri Oturumu 4

15:00-15:30

PS 33
Kannabidiol (CBD)’nin Antikanser Etkisinin 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu  Hücre Kültürlerinde Kıyaslanması  
Büşra Yüksel

PS 34
Sodyum Boratların Antikanser Etkisinin 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu  Hücre Kültürlerinde Kıyaslanması        
Cansın Deniz

PS 35
Alternan Ekzopolisakkarit Tabanlı Hidrojel ve Kriyojel Biyomalzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu  
Sanem Bulut

PS 36
Biyopolimer-Modifiye Kanser Hücresi Membranı Kaplı Manyetik Nanopartiküllerin Sentezi ve Glioblastomada Tedavi Etkinliğinin Araştırılması
Buse Sancaklı

PS 37
Biyomedikal Uygulamaları İçin CBD Yüklü Levan Hidrojellerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Ece Özyağcı

PS 38
Trombolizis için PEG'lenmiş Ürokinaz Modifiye Manyetik Nanotellerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Baha Öndeş

PS 39
Aronya Meyvesi Kullanılarak Altın Nanopartikülleri Üretimi ve Bu Partiküllerin Melanin ile Etkileşiminin Araştırılması
Güleycan Dedecengiz

PS 40
Karvakrol Aşılı (Grafted) Nanopartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemin Antibakteriyel Aktivitesinin Araştırılması
Elçin Su Karavelioğlu

PS 41
Magnezyum Esaslı İmplantların Korozyon Tespitinde Kullanılmak Üzere Karbon Kuantum Nokta Sentezi
Güleycan Dedecengiz

PS 42 - Bildiri Geri Çekilmiştir.

PS 43
Asmada Protoplast İzolasyon Protokolünün Optimizasyonu
Gülşen Kolaşinliler

 

18 MAYIS 2024, CUMARTESİ

Poster Bildiri Oturumu 5

11:00-11:15

PS 44
Baş Parmak Protezi Üretimi için Gerekli Biyomekanik Özelliklerin Gonyometre ile Belirlenmesi
Başak Koşmaz

PS 45  - Bildiri Geri Çekilmiştir.

PS 46
Gümüş Kaplanmış Çift Katmanlı Hidroksit Yapıların Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi
Hasret Tolga Şirin

PS 47
Gastrointestinal Sistem Yara İyileşmesine Yönelik Oleuropein Yüklü Levan Nanopartiküllerinin Sentezlenmesi  
Berkay Göktuğ Avcı

PS 48 - Bildiri Geri Çekilmiştir.

PS 49
Atık Yumurta Kabuğu Parçacıkları İçeren Hidrojel Biyokompozit Doku İskelesi Üretimi          
Zeynep Ak

PS 50
Ulnar Sinir Yaralanmaları için İnsulin Yüklü Kitosan Partikülleri İçeren Kitosan-Grafen Hidrojel Doku İskelesi Üretimi
Ezgi Koçyiğit

PS 51
Biyoinformatik Analiz: Antihistaminik İlaçlar Ve Doğal Bileşenlerin Etkinlik Karşılaştırılması
Nuri Sarıkaya