YARIŞMA BİLDİRİ OTURUMU

2. Mühendislikte Biyomimetik Yaklaşımlar Proje Yarışması

Biyomimetik Nedir?
Biyomimetik; doğadaki canlıları fiziki, işlevsel ve davranışsal yönden inceleyip problem çözme kabiliyetlerini irdeleyerek bunlardan elde edilen çıktıları günlük hayatta karşılaştığımız problemleri çözmek ve yeni teknolojiler üretmek amacıyla taklit etmektir.

Yarışma Kuralları

*Yarışma başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi için BEC2024’e kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.

*Yarışmada sunulacak projeler fikir, tasarım veya deneysel çalışma niteliğinde olabilir.

*Biyomimetiği konu alan projeler hakem değerlendirmesinden geçerek yarışmaya kabul edilecektir.

*Hakem değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projeler poster şeklinde sunulacaktır.

*Yarışmada 1. olan projeye yarım, 2. olan projeye çeyrek ve 3. olan projeye ise gram altın değerinde ödül verilecektir.

*Ayrıca, yarışmada ilk üçe giren proje sahipleri Eres Biyoteknoloji tarafından düzenenlenen biyoinformatik alanındaki bir eğitime ücretsiz katılım hakkı kazanacaktır.

Poster Yazım Kuralları
Boyut: 70 x 90 cm
Yazı boyutu okunur büyüklükte şekil ve tablolar yeterli çözünürlükte olmalıdır.

YARIŞMA BİLDİRİ OTURUMU

17 MAYIS 2024, CUMA
15:00-15:30

MBY 1
Fetal İyilik Hali Takibi İçin Giyilebilir Teknolojik Bir Ürünün Geliştirilmesinde Biyomimetik Bir Yaklaşım  
Pelin Başkurt 

MBY 2
Biyomimetik Yürüyen Robot Tasarımı ve Kontrolü  
Fatih Cemal Can

MBY 3
Prokain Hidroklorür’ün Biyomimetik Misel Modelleri İle Etkileşiminin İncelenmesi 
Sogol Beygi

MBY 4
Akciğer Kanserinin Dinamik Mikroakışkan Sistemde Biyomimetik Modellemesi ve Difüzyon-Konveksiyon Proseslerinin Hesaplamalı Akışkan Dinamiği Simülasyonu       
Ece Yıldız Öztürk

MBY 5
Atmosferik Su Hasat Kulesi
Nuri Sarıkaya

MBY 6
Biyomimetik Beyin Modelleri          
Pelin Sağlam Metiner

MBY 7
Kalp Hızı Serilerinde Fizyolojik Fraktal Karmaşıklık Kaybını Hesaplamak İçin Yeni bir Yaklaşım
Hasan Fehmi Özel